October 3, 2012
Daily Sleeper # 37

New York, NY

Subway sleeper

September 13, 2012
Daily Sleeper # 36

New York, NY

Why Lie?

September 12, 2012
Daily Sleeper # 35

Daily Sleeper # 35

London, UK

Weary travelers. 

September 11, 2012
Daily Sleeper # 34

Daily Sleeper # 34

New York, NY

The city that never sleeps sure takes a lot of naps.

September 10, 2012
Daily Sleeper # 33

Daily Sleeper # 33

Ramah Berkshire, Wingdale, NY

Napping in the sun.

September 9, 2012
Daily Sleeper # 32

Daily Sleeper # 32

Stockholm, Sweden

A good place for a nap.

September 8, 2012
Daily Sleeper # 31

Daily Sleeper # 31

A family double.

September 7, 2012
Daily Sleeper # 30

London, UK

A nap in the park.

September 6, 2012
Daily Sleeper # 29

Daily Sleeper # 29

New York, NY

The fastest way to travel. 

September 5, 2012
Daily Sleeper # 28

Daily Sleeper # 28

Fire Island, NY

Charlie.

June 13, 2012
Daily Sleeper # 27

Daily Sleeper # 27

New York, NY

Lean on. 

June 11, 2012
Daily Sleeper # 26

Daily Sleeper # 26

New York, NY

Summer subway nap.

June 8, 2012
Daily Sleeper # 25

Daily Sleeper # 25

New York, NY

Straight napping.

May 31, 2012
Daily Sleeper # 24

Daily Sleeper # 24

New York, NY

Sleeping in the middle of it all.

May 29, 2012
Daily Sleeper # 23

Daily Sleeper # 23

New York, NY